edoktorant logo

Platforma e-Doktorant

Platforma e-Doktorant to ogólnopolski projekt skierowany do doktorantów oraz studentów ostatnich lat studiów wiążących swoją karierę zawodową z pracą naukową i badaniami naukowymi. Została stworzona w ramach projektu „eDoktorant” realizowanego przez Fundację Scientia Thorunensia ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach zadania publicznego pn. „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2020 roku.   Platforma naukowa e-Doktorant to narzędzie do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy doktorantami, studentami oraz pasjonatami nauki.

Umożliwia ona znalezienie informacji o konferencjach naukowych, konkursach grantowych, szkoleniach oraz stażach naukowych. Kluczowa jest również kwestia wymiany poglądów pomiędzy początkującymi naukowcami. Platforma pozwala na wyszukiwanie osób o konkretnym profilu naukowym, umożliwiając stworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych i rozwiązaniu problemów naukowych. Jest to pierwsza w Polsce platforma stworzona przez doktorantów dla doktorantów i studentów ostatnich lat studiów.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze stroną oraz stworzenia swojego profilu eDoktoranta! https://edoktorant.pl