Uwaga

Komunikat

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż sobotnie dyżury Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu zostają zawieszone do odwołania, w związku z prowadzeniem zajęć dydaktycznych na wszystkich kierunkach studiów przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość.

O kolejnych ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

herb SUM

Komunikat Nr 8/2020 z dnia 25.11.2020 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Szanowni Państwo – Studenci, Doktoranci, Członkowie Wspólnoty Uczelni

Od dnia 30 listopada 2020 r. zaleca się:

  1. realizację w formie stacjonarnej (kontaktowej) lub hybrydowej ćwiczeń, w tym klinicznych, wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem lub zapewnienia warunków symulowanych oraz zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, tylko dla studentów ostatnich roczników każdego poziomu studiów (I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich) na wszystkich kierunkach i formach kształcenia prowadzonych w j. polskim.

    Jednocześnie, przedłuża się do odwołania zawieszenie prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej na pozostałych latach studiów każdego poziomu, na wszystkich kierunkach i formach kształcenia prowadzonych w j. polskim.

  2. realizację praktyk wakacyjnych i śródrocznych na każdym roku i poziomie studiów, zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 161/2020 z dnia 08.09.2020 r. z późn. zm. Rektora SUM.

Zajęcia w formie kontaktowej winny być realizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i panujących warunków epidemicznych.
Jednocześnie rekomenduje się monitorowanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej SUM dot. dalszych wytycznych odnośnie realizacji zajęć dydaktycznych.

Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

 

[Przesłano przez: Justyna Bula]

Uwaga

Zmiana godzin pracy Dziekanatu WNOZK

W związku z prowadzeniem zajęć przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość dla studentów wszystkich kierunków studiów, uprzejmie informuję, że środowe dyżury Dziekanatu WNOZK w godz. 15.30-18.00 oraz sobotnie w godz. 9.00-13.00 zostają zawieszone do odwołania. O kolejnych ewentualnych zmianach godzin pracy Dziekanatu WNOZK będziemy informować Państwa na bieżąco.

Ewa Szczubiał
Kierownik Dziekanatu WNOZK