edoktorant logo

Platforma e-Doktorant

Platforma e-Doktorant to ogólnopolski projekt skierowany do doktorantów oraz studentów ostatnich lat studiów wiążących swoją karierę zawodową z pracą naukową i badaniami naukowymi. Została stworzona w ramach projektu „eDoktorant” realizowanego przez Fundację Scientia Thorunensia ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach zadania publicznego pn. „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2020 roku.   Platforma naukowa e-Doktorant to narzędzie do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy doktorantami, studentami oraz pasjonatami nauki.

Umożliwia ona znalezienie informacji o konferencjach naukowych, konkursach grantowych, szkoleniach oraz stażach naukowych. Kluczowa jest również kwestia wymiany poglądów pomiędzy początkującymi naukowcami. Platforma pozwala na wyszukiwanie osób o konkretnym profilu naukowym, umożliwiając stworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych i rozwiązaniu problemów naukowych. Jest to pierwsza w Polsce platforma stworzona przez doktorantów dla doktorantów i studentów ostatnich lat studiów.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze stroną oraz stworzenia swojego profilu eDoktoranta! https://edoktorant.pl

zegar w stylu retro

Sobotni dyżur Dziekanatu WNoZB 7.11.2020 r.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż dyżur Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu w dniu jutrzejszym, tj. 07.11.2020 r. zostaje zawieszony w związku z prowadzeniem zajęć dydaktycznych na wszystkich kierunkach studiów przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość.

O kolejnych ewentualnych zmianach terminów sobotnich dyżurów będziemy Państwa informować na bieżąco.

monety i finanse

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w szkołach wyższych na kierunku pielęgniarstwo

Informujemy, że Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w szkołach wyższych na kierunku pielęgniarstwo.

Stypendium może być przyznane studentom III roku studiów pierwszego stopnia lub II roku studiów drugiego stopnia, kształcących się na kierunku pielęgniarstwo, którzy zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, po zakończeniu studiów pierwszego lub drugiego stopnia, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata.

Wysokość stypendium wynosi 1 000,00 zł brutto miesięcznie.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student.
Wniosek wraz z załącznikami zainteresowani powinni składać w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim (44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 2 lub ul. Pszowska 92a) lub przesłać pocztą, z dopiskiem: „WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM. NIE OTWIERAĆ”.

Termin składania wniosków do dnia 10 listopada 2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim – nr tel. 32/ 453-99-74.

 

[Przesłano przez: Aleksandra Wilk]