komunikat

Komunikat Nr 9/2020 Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu z dnia 30.11.2020 r.

Komunikat Nr 9/2020
Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu z dnia 30.11.2020 r.

w sprawie dyżuru Władz Dziekańskich Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

UWAGA

Studenci wszystkich kierunków
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uprzejmie informuje, iż w każdą środę w godzinach od 10:00 do 11:00 odbywać się będzie dyżur z Przedstawicielem Władz Dziekańskich Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Ze względu na sytuację epidemiczną, spotkania organizowane będą online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

W przypadku chęci udziału w spotkaniu, niezbędnym jest przesłanie informacji na adres e-mail Pracownika Dziekanatu Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu odpowiednio:
– analityka medyczna – Pani mgr Bernadeta Czopko:
– farmacja I-III – Pani inż. Agnieszka Rabikowska:
– farmacja IV-VI – Pani mgr Marzena Owczarczyk-Pośpiech:
– biotechnologia medyczna I i II st. – Pani Agnieszka Markowska: – kosmetologia I i II st. – Pani Agnieszka Markowska:

Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. med. Robert Wojtyczka