Uwaga

Realizacja zajęć od 07.12.2020 r.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Komunikatem nr 10/2020  z dnia 03.12.2020 r. JM Rektora SUM, zajęcia dla n/w lat i kierunków studiów od 07.12.2020 r. będą realizowane w formie hybrydowej zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej: https://student.sum.edu.pl/dziekanat-wydzialu-nauk-o-zdrowiu-w-katowicach/#harmonogramy

1) Coaching medyczny, studia II stopnia – II rok studiów

2) Elektroradiologia, studia II stopnia – II rok studiów

3) Elektroradiologia, studia I stopnia – II, III rok studiów

4) Fizjoterapia, studia II stopnia – II rok studiów

5) Fizjoterapia, studia jednolite magisterskie – II, III, IV rok studiów

6) Pielęgniarstwo, studia II stopnia – II rok studiów

7) Pielęgniarstwo, studia I stopnia – II, III rok studiów

8) Położnictwo, studia II stopnia – II rok studiów

9) Położnictwo, studia I stopnia – II, III rok studiów

 

Jednocześnie  informuję, że studenci kierunków :

1) Elektroradiologia, studia II stopnia – I rok studiów

2) Elektroradiologia, studia I stopnia – I rok studiów

3) Fizjoterapia, studia II stopnia – I rok studiów

4) Fizjoterapia, studia jednolite magisterskie –I rok studiów

5) Pielęgniarstwo, studia II stopnia – I rok studiów

6) Pielęgniarstwo, studia I stopnia –I rok studiów

7) Położnictwo, studia II stopnia – I rok studiów

8) Położnictwo, studia I stopnia –I rok studiów

nadal realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej: https://student.sum.edu.pl/dziekanat-wydzialu-nauk-o-zdrowiu-w-katowicach/#harmonogramy

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. med. Paweł Niemiec, prof. SUM