komunikat

Przypominamy o obowiązkowym szkoleniu BHP

Studenci, którzy w roku akademickim 2020/2021 rozpoczęli studia I lub II stopnia, mają obowiązek odbyć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy za pośrednictwem kursu udostępnionego na platformie  elearningowej.

Zaliczenie szkolenia wymaga:

  1. Zapoznania się z prezentacją
  2. Rozwiązania testu
  3. Zatwierdzenie oświadczenia

UWAGA :
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy można uzupełnić do 15 stycznia 2021 r.

W razie wątpliwości proszę o kontakt z:
Inspektor BHP SUM w Katowicach
mgr inż. Małgorzata Porębska
tel.32/20-88-650