Powołanie Komisji ds. Przeciwdziałania Problemom Mobbingu, Wykorzystywania Seksualnego i Dyskryminacji oraz innym zachowaniom niepożądanym wśród Studentów i Doktorantów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, na kadencję 2020-2024

Informujemy, że zgodnie z  Zarządzeniem Nr 1/2021 z dnia z dnia 7 stycznia 2021 r. Rektora SUM powołana została Komisja ds. Przeciwdziałania Problemom Mobbingu, Wykorzystywania Seksualnego i Dyskryminacji oraz innym zachowaniom niepożądanym wśród Studentów i Doktorantów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Przewodniczącą Komisji została Pani dr hab. n. o zdrowiu Monika Bąk-Sosnowska Kierownik Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych i Zakładu Psychologii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach.

Komisja będzie podejmowała zadania i czynności związane m.in. z wyjaśnianiem zgłoszonych sytuacji występowania mobbingu, molestowania seksualnego lub dyskryminacji i innych zachowań niepożądanych, wnioskowaniem w sprawie wprowadzenia rozwiązań służących kształtowaniu pozytywnych relacji interpersonalnych.

Ponadto zgodnie z  Zarządzeniem Nr 2/2021 z dnia z dnia 7 stycznia 2021 r. Rektora SUM w Uczelni utworzono instytucję Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2021 z dnia z dnia 7 stycznia 2021 r. Rektora SUM Rzecznikiem Praw Studenta i Doktoranta na kadencję 2020-2024 został Pan dr hab. n. med. Krzysztof Szydło z I Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach.

Do zadań Rzecznika będzie m.in. należało:

  • przyjmowanie zgłoszeń oraz identyfikowanie przypadków naruszania praw studenckich/doktoranckich,
  • udzielanie pomocy studentom i doktorantom w rozwiązywaniu sporów i konfliktów,
  • interweniowanie u władz Uczelni i Wydziałów w przypadkach łamania praw studenta/doktoranta,
  • podejmowanie zasad prewencyjnych zmierzających do zwiększania świadomości w zakresie praw i obowiązków studentów/doktorantów.

Pierwsze spotkanie powołanej Komisji odbyło się w dniu 13 stycznia 2021 r., w którym uczestniczyli JM Rektor SUM w Katowicach prof. Tomasz Szczepański, Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. Jerzy Stojko, Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego prof. Oskar Kowalski oraz Rzecznik Praw Studenta i Doktoranta dr hab. n. med. Krzysztof Szydło.

Uwaga

Ogłoszenie o konkursie skierowanym do wszystkich studentów i przedsiębiorców startupów w Polsce

Informujemy, że Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (z siedzibą w Warszawie) ogłosiła konkurs dla wszystkich  studentów, przedsiębiorców i startupów w Polsce.

Celem konkursu jest promocja przedsiębiorczości wśród młodych osób związanych aktywnie ze środowiskiem studenckim i uczelnianym i wyłonienie innowacyjnego rozwiązania spośród zgłoszonych projektów.

Tematem przewodnim konkursu jest przedstawienie pomysłu rozwiązania ukierunkowanego na poprawę funkcjonowania otoczenia o zasięgu lokalnym lub globalnym.

Już teraz pomysłodawcy mogą rejestrować się i zgłaszać pomysły na stronie internetowej: www.aipomysl.link by konkurować o nagrodę główną w wysokości do 400,000zł.

Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do 20.01.2021 r. 10 zwycięzców AIPomysł Półfinału, który odbędzie się końcem lutego 2021, kwalifikuje się do 6-miesięcznego Programu AIP, obejmujące wsparcie w przygotowaniu zgłoszonego pomysłu biznesowego do wdrożenia. Finał konkursu odbędzie się w październiku 2021.

W konkursie mogą brać udział startupy pozauczelniane pod warunkiem, że mają w zespole studenta, absolwenta lub pracownika związanego z uczelnią.