Uwaga

Komunikat Nr 2/2021 Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu z dnia 22.01.2021 r.

Komunikat Nr 2/2021
Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
z dnia 22.01.2021 r.

w sprawie praktyk zawodowych dla studentów V roku kierunku analityka medyczna

Uprzejmie informuję, iż wnioski o skierowanie na realizację praktyki zawodowej wraz z harmonogramem praktyk należy przesłać do Opiekuna Praktyk Zawodowych – Pani dr n. med. Agnieszki Jury-Półtorak, poprzez Platformę e-learningową SUM, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.02.2021 r.

O terminie wydawania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia praktyki zostaną Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie.

Dokumentacja dotycząca praktyk zawodowych zamieszczona jest na stronie internetowej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Ścieżka dostępu: Student -> Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu -> Druki do pobrania
Praktyki zawodowe powinny zostać zrealizowane do końca semestru letniego tj.13.06.2021 r. w roku akademickim 2020/2021.

Jednocześnie przypominam o obowiązku zaliczenia zaległej praktyki zawodowej (wakacyjnej) z roku akademickiego 2019/2020 tj. po IV roku w terminie umożliwiającym złożenie pracy dyplomowej zgodnie z Regulaminem Studiów SUM.

Wszelkich informacji związanych z praktykami udziela Pracownik Dziekanatu Pani mgr Bernadeta Czopko tel. 32 364 11 27 lub 32 364 11 28

Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. med. Robert Wojtyczka