kobieta z dzwonkiem

Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus+

Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus+

Działając na podstawie §1 ust. 4 Regulaminu w sprawie zasad i kryteriów naboru studentów, doktorantów i pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na wyjazdy

w ramach Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, Mobilność Edukacyjna,
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Programu Erasmus+ ogłasza termin rekrutacji na:
– wyjazdy studentów i doktorantów na studia w roku akademickim 2021/2022;
– wyjazdy studentów i doktorantów na praktyki w roku akademickim 2020/2021 i staże w roku akademickim 2021/2022.

Dokumenty, o których mowa w §4 ust. 1 Regulaminu w sprawie zasad i kryteriów naboru studentów, doktorantów i pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, Mobilność Edukacyjna winny zostać złożone w jednym egzemplarzu we właściwym Dziekanacie/Kolegium Szkoły Doktorskiej w terminie od 1 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r.

Wymagane do złożenia dokumenty można pobrać na stronie: https://student.sum.edu.pl/outgoing-students/.

Wyniki rekrutacji ukażą się na stronie https://student.sum.edu.pl/category/erasmus/.

Announcement of the Erasmus+ Programme Academic Recruitment Committee

Acting on the basis of §1, item 4, of the Regulations on the principles and criteria for the recruitment of students, PhD students and SUM staff for mobility under the Erasmus+ Higher Education, Educational Mobility Programme, the Erasmus + University Recruitment Committee announces the deadline for submitting documents for recruitment process for:
– students and PhD students – mobility for studies in the academic year 2021/2022;
– students and PhD students – mobility for traineeships in the academic year 2020/2021 and interships in the academic year 2021/2022.

The documents referred to in §4, item 1 of the Rules and Regulations on the principles and criteria for the recruitment of students, PhD students and staff of the Medical University of Silesia in Katowice for mobility under the Erasmus+ Higher Education Programme, Educational Mobility should be submitted in one copy to the proper Dean’s Office between February 1st, 2021 and February 28th, 2021.

The documents required for submission can be downloaded at: https://student.sum.edu.pl/outgoing-students/.

The results will be published on https://student.sum.edu.pl/category/erasmus/.

Uwaga

Komunikat Nr 5/2021 Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu z dnia 26.01.2021 r.

Komunikat Nr 5/2021
Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu z dnia 26.01.2021 r.

w sprawie praktyk zawodowych dla studentów I roku kierunku kosmetologia II stopnia

Uprzejmie informuję, iż wnioski o skierowanie na realizację praktyki zawodowej wraz z harmonogramem praktyk należy przesłać do Opiekuna Praktyk Zawodowych – Pani dr n. med. Agnieszki Lubczyńskiej, poprzez Platformę e-learningową SUM, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.02.2021 r.
O terminie wydawania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia praktyki zostaną Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie.
Dokumentacja dotycząca praktyk zawodowych zamieszczona jest na stronie internetowej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Ścieżka dostępu: Student > Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu > Druki do pobrania

Praktyki zawodowe powinny zostać zrealizowane do końca semestru letniego tj.13.06.2021 r. w roku akademickim 2020/2021.
Wszelkich informacji związanych z praktykami udziela Pracownik Dziekanatu Pani Agnieszka Markowska tel. 32 364 11 29
Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. med. Robert Wojtyczka

Uwaga

Komunikat Nr 4/2021 Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu z dnia 26.01.2021 r.

Komunikat Nr 4/2021
Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu z dnia 26.01.2021 r.

w sprawie praktyk zawodowych dla studentów III roku kierunku kosmetologia I stopnia

Uprzejmie informuję, iż wnioski o skierowanie na realizację praktyki zawodowej wraz z harmonogramem praktyk należy przesłać do Opiekuna Praktyk Zawodowych – Pani dr n. med. Magdaleny Jurzak, poprzez Platformę e-learningową SUM, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.02.2021 r.
O terminie wydawania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia praktyki zostaną Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie.
Dokumentacja dotycząca praktyk zawodowych zamieszczona jest na stronie internetowej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Ścieżka dostępu: Student > Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu > Druki do pobrania

Praktyki zawodowe powinny zostać zrealizowane do końca semestru letniego tj.13.06.2021 r. w roku akademickim 2020/2021.

Wszelkich informacji związanych z praktykami udziela Pracownik Dziekanatu Pani Agnieszka Markowska tel. 32 364 11 29
Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. med. Robert Wojtyczka

Komunikat Nr 3/2021 Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu z dnia 26.01.2021 r.

Komunikat Nr 3/2021
Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
z dnia 26.01.2021 r.

w sprawie praktyk zawodowych dla studentów II roku kierunku kosmetologia I stopnia

 

Uprzejmie informuję, iż wnioski o skierowanie na realizację praktyki zawodowej wraz z harmonogramem praktyk należy przesłać do Opiekuna Praktyk Zawodowych – Pani dr n. med. Agnieszki Garncarczyk, poprzez Platformę e-learningową SUM, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.02.2021 r.

O terminie wydawania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia praktyki zostaną Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie.

Dokumentacja dotycząca praktyk zawodowych zamieszczona jest na stronie internetowej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Ścieżka dostępu: Student -> Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu -> Druki do pobrania

Praktyki zawodowe powinny zostać zrealizowane do końca semestru letniego tj.13.06.2021 r. w roku akademickim 2020/2021.

Jednocześnie przypominam o obowiązku zaliczenia zaległej praktyki zawodowej (wakacyjnej) z roku akademickiego 2019/2020 tj. po I roku do 30.09.2021 r.

Wszelkich informacji związanych z praktykami udziela Pracownik Dziekanatu Pani Agnieszka Markowska tel. 32 364 11 29

 

Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. med. Robert Wojtyczka