Uwaga

Komunikat Nr 4/2021 Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu z dnia 26.01.2021 r.

Komunikat Nr 4/2021
Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu z dnia 26.01.2021 r.

w sprawie praktyk zawodowych dla studentów III roku kierunku kosmetologia I stopnia

Uprzejmie informuję, iż wnioski o skierowanie na realizację praktyki zawodowej wraz z harmonogramem praktyk należy przesłać do Opiekuna Praktyk Zawodowych – Pani dr n. med. Magdaleny Jurzak, poprzez Platformę e-learningową SUM, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.02.2021 r.
O terminie wydawania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia praktyki zostaną Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie.
Dokumentacja dotycząca praktyk zawodowych zamieszczona jest na stronie internetowej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Ścieżka dostępu: Student > Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu > Druki do pobrania

Praktyki zawodowe powinny zostać zrealizowane do końca semestru letniego tj.13.06.2021 r. w roku akademickim 2020/2021.

Wszelkich informacji związanych z praktykami udziela Pracownik Dziekanatu Pani Agnieszka Markowska tel. 32 364 11 29
Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. med. Robert Wojtyczka