Uwaga

Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus+

Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus+

Działając na podstawie §1 ust. 4 Regulaminu w sprawie zasad i kryteriów naboru studentów, doktorantów i pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na wyjazdy
w ramach Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, Mobilność Edukacyjna,
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Programu Erasmus+ ogłasza termin rekrutacji na:
– wyjazdy studentów i doktorantów na studia w roku akademickim 2021/2022;
– wyjazdy studentów i doktorantów na praktyki w roku akademickim 2020/2021 i staże w roku akademickim 2021/2022.
Dokumenty, o których mowa w §4 ust. 1 Regulaminu w sprawie zasad i kryteriów naboru studentów, doktorantów i pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, Mobilność Edukacyjna  winny zostać złożone w jednym egzemplarzu we właściwym Dziekanacie/Kolegium Szkoły Doktorskiej w terminie od 1 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r.
Wymagane do złożenia dokumenty można pobrać na stronie: https://student.sum.edu.pl/outgoing-students/.
Wyniki rekrutacji ukażą się na stronie https://student.sum.edu.pl/category/erasmus/.

 

Announcement of the Erasmus+ Programme Academic Recruitment Committee

Acting on the basis of §1, item 4, of the Regulations on the principles and criteria for the recruitment of students, PhD students and SUM staff for mobility under the Erasmus+ Higher Education, Educational Mobility Programme, the Erasmus + University Recruitment Committee announces the deadline for submitting documents for recruitment process for:
– students and PhD students – mobility for studies in the academic year 2021/2022;
– students and PhD students – mobility for traineeships in the academic year 2020/2021 and interships in the academic year 2021/2022.
The documents referred to in §4, item 1 of the Rules and Regulations on the principles and criteria for the recruitment of students, PhD students and staff of the Medical University of Silesia in Katowice for mobility under the Erasmus+ Higher Education Programme, Educational Mobility should be submitted in one copy to the proper Dean’s Office between February 1st, 2021 and February 28th, 2021.
The documents required for submission can be downloaded at: https://student.sum.edu.pl/outgoing-students/.
The results will be published on https://student.sum.edu.pl/category/erasmus/.