Live z Prorektorem ds. Studiów i Studentów

Szanowni Studenci!

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Prorektora ds. Studiów i Studentów z dn. 2 lutego 2021 r., w którym Pan prof. dr hab. n. med. Jerzy Stojko, Prorektor ds. Studiów i Studentów zaprasza Studentów Uczelni do uczestnictwa w kolejnym spotkaniu, które odbędzie się on-line, z użyciem platformy MS Teams, we wtorek 2 marca 2021 r., o godzinie 15.00.

Pełna treść komunikatu dostępna jest pod adresem: http://sum.edu.pl/uczelnia/wiadomosci-z-zycia-uczelni/12656-live-z-prorektorem-ds-studiow-i-studentow-02022021.


Dear Students!

Please read the announcement of the Vice-Rector for Students Affairs of February 2, 2021, in which prof. dr hab. n. med. Jerzy Stojko, Vice-Rector for Studies and Students invites Students to participate in the next meeting, which will be held on-line, using the MS Teams platform, on Tuesday, March 2, 2021, at 3:00 pm.

The full text of the announcement is available at: http://sum.edu.pl/uczelnia/wiadomosci-z-zycia-uczelni/12656-live-z-prorektorem-ds-studiow-i-studentow-02022021 .