Informacja

Leading subjects, 2020/2021 academic year – dentistry program

The courses that cannot be repeated under the conditional enrollment in the 2020/2021 academic year

List of leading subjects (in accordance with § 18 (11) of the Study Regulations at the Medical University of Silesia in Katowice), positively assessed by the Faculty Council of the Student Government (Faculty of Medical Sciences in Zabrze)

1st year of study
Human anatomy

2nd year of study
Human physiology
Microbiology and immunology
Preclinical conservative dentistry
Preclinical endodontics

3rd year of study
Pharmacology

4th year of study
Dental radiology

Moreover, a conditional enrollment cannot be granted in subjects continued in the next year of study, in accordance with  § 18 (1)(c) of the Study Regulations at the Medical University of Silesia in Katowice.

Informacja

Przedmioty wiodące w roku akademickim 2020/2021 – kierunek Ratownictwo medyczne

Przedmioty, które nie mogą być powtarzane w ramach wpisu warunkowego w roku akademickim 2020/2021

Lista przedmiotów wiodących dla kierunku ratownictwo medyczne (zgodnie z § 18 ust. 11 Regulaminu Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach), pozytywnie zaopiniowana przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego WNMZ

I rok
Anatomia
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej
Pierwsza pomoc i kwalifikowana pierwsza pomoc
Symulacyjna propedeutyka umiejętności klinicznych
Farmakologia i toksykologia

II rok
Intensywna terapia
Neurologia
Choroby wewnętrzne
Pediatria

Ponadto, warunkowy wpis nie może być udzielony z przedmiotów kontynuowanych w następnym roku studiów zgodnie z Regulaminem studiów w SUM (§ 18 ust. 1 c).

Informacja

Przedmioty wiodące w roku akademickim 2020/2021 – kierunek lekarsko-dentystyczny

Przedmioty, które nie mogą być powtarzane w ramach wpisu warunkowego w roku akademickim 2020/2021

Lista przedmiotów wiodących dla kierunku lekarsko-dentystycznego (zgodnie z § 18 ust. 11 Regulaminu Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach), pozytywnie zaopiniowana przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego WNMZ

I rok
Anatomia człowieka

II rok
Fizjologia człowieka
Mikrobiologia i immunologia
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna
Endodoncja przedkliniczna

III rok
Farmakologia

IV rok
Radiologia stomatologiczna

Ponadto, warunkowy wpis nie może być udzielony z przedmiotów kontynuowanych w następnym roku studiów zgodnie z Regulaminem studiów w SUM (§ 18 ust. 1 c).