Informacja

Przedmioty wiodące w roku akademickim 2020/2021 – kierunek lekarski

Przedmioty, które nie mogą być powtarzane w ramach wpisu warunkowego w roku akademickim 2020/2021

Lista przedmiotów wiodących (zgodnie z § 18 ust. 11 Regulaminu Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach), zatwierdzona przez Dziekana Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu oraz Dziekana Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach oraz pozytywnie zaopiniowana przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego WNMZ

rok I
Anatomia;
Histologia, cytofizjologia i embriologia;

rok II
Biochemia z elementami chemii;
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej;
Symulacyjna propedeutyka umiejętności klinicznych;

rok III
Elementy patofizjologii;
Mikrobiologia;
Farmakologia i toksykologia;

rok IV
Patologia;
Farmakologia i toksykologia; Neurologia;
Diagnostyka obrazowa;

rok V
Anestezjologia i intensywna terapia;

Ponadto, warunkowy wpis nie może być udzielony z przedmiotów kontynuowanych w następnym roku studiów zgodnie z Regulaminem studiów w SUM (§ 18 ust. 1 c).

Program stażowy „Leaders for Future”

Szanowni Studenci,

w związku z pismem Pana prof. dr hab. n. med. Jerzego Stojko, Prorektora ds. Studiów i Studentów z dnia 11 lutego 2021 r., uprzejmie informujemy o możliwości zarejestrowania się w programie stażowym „Leaders for Future”, który adresowany jest do studentów w Polsce. Termin rejestracji upływa dnia 21 lutego 2021 r. Szczegółowe informacje dostepne są pod adresem   https://en.copernicusberlin.de/internship .

Informacja została przekazana do Uczelni przez niemiecką organizację młodzieżową COPERNICUS BERLIN.