Informacja dla Pracowników naukowo-badawczych WNMZ dot. testowania narzędzia do korekt językowych firmy Writefull

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pisma Pani prof. dr hab. n. med. Katarzyny Mizi-Stec, Prorektora ds. Nauki SUM, uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci testowania narzędzia do korekt językowych firmy Writefull.

Writefull został zaprojektowany jako narzędzie do korekty tekstów naukowych w jezyku angielskim. Poprawki opierają sie na rzeczywistym zastosowaniu danego słowa czy struktury gramatycznej, zależnym od kontekstu, a nie ustalonym w zestawie reguł gramatycznych.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie się Pracowników naukowo-dydaktycznych WNMZ zainteresowanych testowaniem ww. narzędzia w ramach 30-dniowej darmowej licencji testowej. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do czwartku 25 lutego 2021 r. (włącznie) na adres

 

Z poważaniem,

Kolegium Dziekańskie WNMZ