Uwaga

Praktyki zawodowe (wakacyjne)

Uprzejmie informujemy, że Wnioski o skierowanie na realizację praktyki zawodowej, zawierające w swej treści potwierdzenie przyjęcia studenta na praktykę przez Jednostkę wraz z Harmonogramem praktyki  należy składać w formie papierowej w Dziekanacie Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.04.2021 r. Wnioski zbiorczo zostaną przekazane do opinii właściwych Opiekunów Praktyk.

Wzory powyższych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM w Serwisie Studenta (www.student.sum.edu.pl) w zakładce Praktyki.

Jednocześnie, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z wprowadzonym Decyzją Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM w dniu 16.02.2021 r. Wydziałowym Regulaminem Praktyk Zawodowych.

W przypadku pytań dotyczących realizacji praktyki proszę o kontakt z właściwym Opiekunem Praktyki – w sprawach merytorycznych lub Pracownikiem Dziekanatu – w zakresie formalno-prawnego uregulowania kwestii praktyki.

Informacje dotyczące danych Opiekunów Praktyk oraz Pracowników Dziekanatu odpowiedzialnych za administracyjną obsługę praktyk znajdują się także w zakładce Praktyki.

Z wyrazami szacunku,

Dr n. med. Robert Kubina
Prodziekan ds. Studenckich
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach