logo Uniwersytetu SUM

Komunikat Dziekana WNF w Sosnowcu

Komunikat Nr 8

Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
z dnia 31.03.2021 r.

w sprawie: Zaświadczeń o ukończeniu studiów dla absolwentów kierunku farmacja

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi możliwości otrzymania Zaświadczenia o ukończeniu studiów, w korespondencji e-mailowej, uprzejmie informuję, że na Państwa prośbę będzie możliwe otrzymanie skanu przygotowanego zaświadczenia.

W tym celu z maila studenckiego w domenie SUM, należy wysłać wniosek o wydanie i przesłanie skanu Zaświadczenia.

Wnioski należy kierować na adres e-mail:

Jednocześnie informuję, że  w przypadku przesłania przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach skanu zaświadczenia, oryginał wydawany będzie równocześnie z Dyplomem ukończenia studiów w ustawowym terminie.

Przed złożeniem wniosku o wydanie skanu zaświadczenia, należy upewnić się, że będzie on honorowany przez właściwą Okręgową Izbę Aptekarską.

 

D Z I E K A N

Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr hab. n. med. Robert Wojtyczka

logo Uniwersytetu SUM

Ogłoszenie o naborze do udziału w szkoleniu Warsztaty OSCE

Zapraszamy do udziału  w kolejnych edycjach szkolenia „Warsztaty OSCE:

Nowoczesne formy weryfikacji efektów kształcenia praktycznego w oparciu o zaawansowane systemy symulatorów medycznych i standaryzowanych pacjentów”, które odbędzie się w formule hybrydowej – część teoretyczna w formie on-line, część praktyczna – stacjonarnie – w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (ul. Medyków 8b, 40-752 Katowice) w dniach:

III edycja: 

10, 11 kwietnia 2021 r. (w formule on-line)

8, 9 maja 2021 r. (stacjonarnie w CDiSM)

12, 13 czerwca 2021 r. (stacjonarnie w CDiSM)

IV edycja: 

24, 25 kwietnia 2021 r. (w formule on-line) 

22, 23 maja 2021 r. (stacjonarnie w CDiSM)

19, 20 czerwca 2021 r. (stacjonarnie w CDiSM)

Koszty udziału w szkoleniu są pokrywane ze środków projektu POWER.

Każdy dzień szkoleniowy trwa od 9:00 do 16:30.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej CDISM .

http://www.cdism.sum.edu.pl/projekt-power/szkolenia-i-konferencje/

Obrady Ogólnopolskiej e-Konferencji naukowo-szkoleniowej – „Wpływ epidemii COVID-19 na ochronę zdrowia w Polsce w 2021 roku”

W dniu 19 marca bieżącego roku, w systemie on-line, w Muzeum Medycyny i Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, toczyły się obrady Ogólnopolskiej e-Konferencji naukowo-szkoleniowej,  noszącej tytuł: „Wpływ epidemii COVID-19 na ochronę zdrowia w Polsce w 2021 roku”.

Aktualność tematyki, będącej przedmiotem obrad, zgromadziła ponad 700 Uczestników, w tym szczególnie  diagnostów laboratoryjnych różnych specjalności.  Jednakże, ta znacząca frekwencja Uczestników  była  z pewnością także i pochodną zapowiedzianej obecności wybitnych Autorytetów
z różnych dziedzin diagnostyki laboratoryjnej, medycyny i farmacji, tj. Profesorów i Doktorów naukowych ośrodków z Krakowa, Warszawy i Śląska. Wykładowcami, którzy przyjęli zaproszenie do wygłoszenia prelekcji podczas Konferencji byli bowiem Profesorowie Anna Mertas, Jarosław Woroń, Ernest Kuchar, Jerzy Jaroszewicz, Ewa Czernik, Piotr Rozentryt, Robert Jach i Aleksandra Grela-Wojewoda.

Przywilej organizowania przedmiotowego spotkania naukowego, pod honorowym patronatem JM Rektora SUM w Katowicach, Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, przypadł Pracownikom Studium Kształcenia Podyplomowego oraz Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauk Farmaceutycznych
w Sosnowcu, zaś współorganizatorem i fundatorem grantu edukacyjnego była firma Roche Diagnostics Polska Sp. z o. o.

Szczególnie zaszczycona honorem organizowania tego Przedsięwzięcia, gorąco dziękuję JM Rektorowi SUM w Katowicach Panu Prof. Tomaszowi Szczepańskiemu, Dziekanowi WNF Panu dr hab. Robertowi Wojtyczce oraz Pani Prof. Krystynie Olczyk, za uświetnienie Swoją obecnością Konferencji. Bardzo dziękuję zacnym Wykładowcom, bez których – minione już – wydarzenie naukowe nie odniosłaby merytorycznego sukcesu.

Dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM
Kierownik Studium Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

EGZAMIN KOMISYJNY z przedmiotu: Biotechnologia leków, dla studentów III roku, kierunku biotechnologia medyczna studia I stopnia

Szanowni Państwo,

EGZAMIN KOMISYJNY z przedmiotu: Biotechnologia leków, dla studentów III roku, kierunku biotechnologia medyczna studia I stopnia odbędzie się w dniu 23.03.2021 r. o godz. 10:00. Egzamin zostanie przeprowadzony w formie ustnej w kampusie A w pokoju nr 1 przy ul. Jedności 8.

Dziekanat
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM