EGZAMIN KOMISYJNY z przedmiotu: Biochemia, dla studentów II roku, kierunku analityka medyczna

Szanowni Państwo,

EGZAMIN KOMISYJNY z przedmiotu: Biochemia, dla studentów II roku, kierunku analityka medyczna odbędzie się w dniu 23.03.2021 r. o godz. 8:30. Egzamin zostanie przeprowadzony w formie ustnej w kampusie A w pokoju nr 1 przy ul. Jedności 8.

Dziekanat
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM