EGZAMIN KOMISYJNY z przedmiotu: Biotechnologia leków, dla studentów III roku, kierunku biotechnologia medyczna studia I stopnia

Szanowni Państwo,

EGZAMIN KOMISYJNY z przedmiotu: Biotechnologia leków, dla studentów III roku, kierunku biotechnologia medyczna studia I stopnia odbędzie się w dniu 23.03.2021 r. o godz. 10:00. Egzamin zostanie przeprowadzony w formie ustnej w kampusie A w pokoju nr 1 przy ul. Jedności 8.

Dziekanat
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM