logo Uniwersytetu SUM

Komunikat Dziekana WNF w Sosnowcu

Komunikat Nr 8

Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
z dnia 31.03.2021 r.

w sprawie: Zaświadczeń o ukończeniu studiów dla absolwentów kierunku farmacja

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi możliwości otrzymania Zaświadczenia o ukończeniu studiów, w korespondencji e-mailowej, uprzejmie informuję, że na Państwa prośbę będzie możliwe otrzymanie skanu przygotowanego zaświadczenia.

W tym celu z maila studenckiego w domenie SUM, należy wysłać wniosek o wydanie i przesłanie skanu Zaświadczenia.

Wnioski należy kierować na adres e-mail:

Jednocześnie informuję, że  w przypadku przesłania przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach skanu zaświadczenia, oryginał wydawany będzie równocześnie z Dyplomem ukończenia studiów w ustawowym terminie.

Przed złożeniem wniosku o wydanie skanu zaświadczenia, należy upewnić się, że będzie on honorowany przez właściwą Okręgową Izbę Aptekarską.

 

D Z I E K A N

Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr hab. n. med. Robert Wojtyczka