EGZAMIN KOMISYJNY z przedmiotu: Biochemia, dla studentów II roku, kierunku analityka medyczna

Szanowni Państwo,

EGZAMIN KOMISYJNY z przedmiotu: Biochemia, dla studentów II roku, kierunku analityka medyczna odbędzie się w dniu 23.03.2021 r. o godz. 8:30. Egzamin zostanie przeprowadzony w formie ustnej w kampusie A w pokoju nr 1 przy ul. Jedności 8.

Dziekanat
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM

herb SUM

Komunikat Nr 6/2021 z dnia 1.03.2021 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

KOMUNIKAT NR 6/2021
Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
z dnia 09.03.2021 r.

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu naboru aptek do prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych studentów VI roku kierunku farmacja. Kierownicy bądź właściciele aptek zainteresowani przyjęciem studenta na obowiązkową praktykę zawodową, przygotowującą do wykonywania zawodu, powinni zgłosić swoją aptekę, postępując zgodnie z poniższymi wytycznymi:

  1. Zapoznać się z Regulaminem odbywania sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w aptece, po obronie pracy magisterskiej w ramach programu studiów jednolitych magisterskich na kierunku farmacja Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;Regulamin dostępny na stronie: student.sum.edu.pl (zakładka Dziekanaty, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, zakładka Praktyki, zakładka – Farmacja – 6 mies. praktyka, następnie  – Pliki do pobrania).Dostarczyć w oryginale – osobiście lub drogą pocztową – do Dziekanatu Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM dokument Zgłoszenie Apteki.

    Formularz dostępny na stronie: student.sum.edu.pl (zakładka Dziekanaty, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, zakładka Praktyki, zakładka – Farmacja – 6 mies. praktyka, następnie  – Pliki do pobrania).

Adres do korespondencji:
Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec
z dopiskiem Zgłoszenie Apteki

Apteki zostaną wpisane na listę aptek stażowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, która zostanie opublikowana na stronie internetowej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu.

Studenci, po uzgodnieniu terminu oraz uzyskaniu zgody kierownika apteki, kierowani będą do apteki celem odbycia sześciomiesięcznej praktyki zawodowej.

Warunkiem niezbędnym do prowadzenia sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w aptece jest uzyskanie pozytywnej opinii Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego i Okręgowej Izby Aptekarskiej na podstawie wniosku złożonego przez Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM.

Zaproszenie na Konferencję