W dniu 30.04.2021 r. Dziekanat WNoZK będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.04.2021 r. (piątek) Dziekanat WNoZK będzie nieczynny.

 

Pracownicy Dziekanatu
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Uwaga

Informacja dla studentów kierunku kosmetologia studia I stopnia w sprawie wakacyjnych praktyk zawodowych

Informacja z dnia 27.04.2021 r.
w sprawie wakacyjnych praktyk zawodowych
dla studentów I oraz II roku kierunku kosmetologia studia I stopnia

z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce oraz wprowadzone obostrzenia uprzejmie informuję, że termin składania Wniosków o skierowanie na realizację praktyki zawodowej dla studentów I oraz II roku,  kierunku kosmetologia studia I stopnia ulega przedłużeniu do dnia 14.05.2021 r.

 

Wszelkich informacji związanych z praktykami udziela Pracownik Dziekanatu
Agnieszka Markowska tel. 32 364 11 44
e-mail:

 

Z wyrazami szacunku,
Dr n. med. Robert Kubina

Prodziekan ds. Studenckich
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

logo Uniwersytetu SUM

W sprawie: wydawania Dyplomów Ukończenia Studiów, Absolwentom kierunku farmacja, w roku akademickim 2020/2021

INFORMACJA

z dnia 26.04.2021 r.

w sprawie: wydawania Dyplomów Ukończenia Studiów, Absolwentom kierunku farmacja, w roku akademickim 2020/2021.

UWAGA ABSOLWENCI KIERUNKU FARMACJA !!!

DYPLOMY UKOŃCZENIA STUDIÓW BĘDĄ WYDAWANE
W DNIU 29.04.2021 r.,  od godz. 8.00

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną Dyplomy Ukończenia Studiów Absolwentom kierunku: farmacja, w roku akademickim 2020/2021 będą wydawane  w ww. dniu, we wskazanym w korespondencji e-mailowej (domena SUM) miejscu, o określonej godzinie.

W celu otrzymania Dyplomu niezbędne jest dostarczenie do Dziekanatu (przy odbiorze) poniższych dokumentów:

– zwrotu legitymacji studenckiej,

– dostarczenie 1 egzemplarza pracy magisterskiej w formie wydruku komputerowego (zgodnie ze wskazaniami umieszczonymi na stronie student.sum.edu.pl w zakładce Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Regulaminy, Zasady przygotowania, redagowania i obrony prac magisterskich.

-podpisanie w Dziekanacie WNF trzech egzemplarzy umowy licencyjnej,

-dostarczenie oryginałów wszystkich dokumentów, które są podpisane własnoręcznym podpisem przez Studenta (tj. podanie do Dziekana, w sprawie wydania dyplomu ukończenia studiów, Ankietę do suplementu, załącznik nr 1 do Regulaminu antyplagiatowego ).

Przy odbiorze Dyplomu, uprzejmie proszę o zachowanie reżimu sanitarnego, tj. posiadanie maseczki, utrzymywanie bezpiecznej odległości – 1,5 m oraz dezynfekcję rąk.

Dodatkowo, w celu zachowania bezpieczeństwa bardzo proszę aby w korytarzu znajdującym się bezpośrednio przy pokoju Dziekanatu przebywały zachowując wymaganą odległość (zgodnie z wyznaczonymi liniami) nie więcej niż 4 Osoby.

Stosując się do powyższego sprawimy, że odbiór dokumentów przebiegnie sprawnie i bezpiecznie dla wszystkich.

Kierownik Dziekanatu

Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


mgr Katarzyna Szafrańska-Przybyła

logo Uniwersytetu SUM

Informacja z dnia 21.04.2021 r. dla Studentów V-go roku kierunku FARMACJA

W nawiązaniu do KOMUNIKATU NR 7/2021 z dnia 10.03.2021 r. Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, uprzejmie informujemy, iż na stronie: student.sum.edu.pl w zakładce Praktyki – Farmacja 6-miesięczna praktyka została umieszczona LISTA APTEK z którymi Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach podjął współpracę w zakresie realizacji sześciomiesięcznych praktyk zawodowych.

W przypadku wyboru apteki z listy, wniosek o skierowanie na realizację praktyki zawodowej w aptece należy złożyć w terminie do dnia 10 maja 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że liczba miejsc „stażowych” w poszczególnych aptekach jest ograniczona.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Panią mgr Marzeną Owczarczyk-Pośpiech – Pracownikiem Dziekanatu WNF w Sosnowcu, tel. 32 364 11 26, e-mail:

Umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

UWAGA STUDENCI!!!

Informujemy, iż została zawarta kolejna Umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, pomiędzy:

Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, z siedzibą przy Alei Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój.

Jednocześnie przypominamy, że podstawą odbycia praktyk jest wydane przez poszczególne Wydziały Uniwersytetu i zaakceptowane przez jednostki przyjmujące na praktykę, skierowanie studenta na praktykę, zawierające proponowany termin jej realizacji oraz program praktyk.