logo Uniwersytetu SUM

Informacja dla studentów kierunku kosmetologia studia I stopnia

Informacja Nr 3

w sprawie wakacyjnych praktyk zawodowych dla studentów

I oraz II roku kierunku kosmetologia studia pierwszego stopnia

W nawiązaniu do Informacji nr 1, z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce oraz wprowadzone obostrzenia uprzejmie informuję, że termin składania Wniosków o skierowanie na realizację praktyki dla studentów I oraz II roku kierunku kosmetologia studia I stopnia ulega przedłużeniu do dnia 30.04.2021 r.

Wszelkich informacji związanych z praktykami udziela Pracownik Dziekanatu Pani
Agnieszka Markowska tel. 32 364 11 29

Z wyrazami szacunku,

Dr n. med. Robert Kubina

Prodziekan ds. Studenckich
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach