logo Uniwersytetu SUM

EGZAMIN KOMISYJNY – nowy termin z przedmiotu Biotechnologia leków

Szanowni Państwo,

Nowy termin Egzaminu komisyjnego

EGZAMIN KOMISYJNY z przedmiotu: Biotechnologia leków, dla studentów III roku, kierunku biotechnologia medyczna studia I stopnia odbędzie się w dniu 14.04.2021 r. o godz. 10:30.

Egzamin zostanie przeprowadzony w formie ustnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Dziekanat
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM