logo Uniwersytetu SUM

Informacja z dnia 21.04.2021 r. dla Studentów V-go roku kierunku FARMACJA

W nawiązaniu do KOMUNIKATU NR 7/2021 z dnia 10.03.2021 r. Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, uprzejmie informujemy, iż na stronie: student.sum.edu.pl w zakładce Praktyki – Farmacja 6-miesięczna praktyka została umieszczona LISTA APTEK z którymi Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach podjął współpracę w zakresie realizacji sześciomiesięcznych praktyk zawodowych.

W przypadku wyboru apteki z listy, wniosek o skierowanie na realizację praktyki zawodowej w aptece należy złożyć w terminie do dnia 10 maja 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że liczba miejsc „stażowych” w poszczególnych aptekach jest ograniczona.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Panią mgr Marzeną Owczarczyk-Pośpiech – Pracownikiem Dziekanatu WNF w Sosnowcu, tel. 32 364 11 26, e-mail: