logo Uniwersytetu SUM

W sprawie: wydawania Dyplomów Ukończenia Studiów, Absolwentom kierunku farmacja, w roku akademickim 2020/2021

INFORMACJA

z dnia 26.04.2021 r.

w sprawie: wydawania Dyplomów Ukończenia Studiów, Absolwentom kierunku farmacja, w roku akademickim 2020/2021.

UWAGA ABSOLWENCI KIERUNKU FARMACJA !!!

DYPLOMY UKOŃCZENIA STUDIÓW BĘDĄ WYDAWANE
W DNIU 29.04.2021 r.,  od godz. 8.00

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną Dyplomy Ukończenia Studiów Absolwentom kierunku: farmacja, w roku akademickim 2020/2021 będą wydawane  w ww. dniu, we wskazanym w korespondencji e-mailowej (domena SUM) miejscu, o określonej godzinie.

W celu otrzymania Dyplomu niezbędne jest dostarczenie do Dziekanatu (przy odbiorze) poniższych dokumentów:

– zwrotu legitymacji studenckiej,

– dostarczenie 1 egzemplarza pracy magisterskiej w formie wydruku komputerowego (zgodnie ze wskazaniami umieszczonymi na stronie student.sum.edu.pl w zakładce Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Regulaminy, Zasady przygotowania, redagowania i obrony prac magisterskich.

-podpisanie w Dziekanacie WNF trzech egzemplarzy umowy licencyjnej,

-dostarczenie oryginałów wszystkich dokumentów, które są podpisane własnoręcznym podpisem przez Studenta (tj. podanie do Dziekana, w sprawie wydania dyplomu ukończenia studiów, Ankietę do suplementu, załącznik nr 1 do Regulaminu antyplagiatowego ).

Przy odbiorze Dyplomu, uprzejmie proszę o zachowanie reżimu sanitarnego, tj. posiadanie maseczki, utrzymywanie bezpiecznej odległości – 1,5 m oraz dezynfekcję rąk.

Dodatkowo, w celu zachowania bezpieczeństwa bardzo proszę aby w korytarzu znajdującym się bezpośrednio przy pokoju Dziekanatu przebywały zachowując wymaganą odległość (zgodnie z wyznaczonymi liniami) nie więcej niż 4 Osoby.

Stosując się do powyższego sprawimy, że odbiór dokumentów przebiegnie sprawnie i bezpiecznie dla wszystkich.

Kierownik Dziekanatu

Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


mgr Katarzyna Szafrańska-Przybyła