Uwaga

Informacja dla studentów kierunku kosmetologia studia I stopnia w sprawie wakacyjnych praktyk zawodowych

Informacja z dnia 27.04.2021 r.
w sprawie wakacyjnych praktyk zawodowych
dla studentów I oraz II roku kierunku kosmetologia studia I stopnia

z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce oraz wprowadzone obostrzenia uprzejmie informuję, że termin składania Wniosków o skierowanie na realizację praktyki zawodowej dla studentów I oraz II roku,  kierunku kosmetologia studia I stopnia ulega przedłużeniu do dnia 14.05.2021 r.

 

Wszelkich informacji związanych z praktykami udziela Pracownik Dziekanatu
Agnieszka Markowska tel. 32 364 11 44
e-mail:

 

Z wyrazami szacunku,
Dr n. med. Robert Kubina

Prodziekan ds. Studenckich
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach