wykład Life Style Modulations and fitness of the brain

Wykład prof. Michała Toborka pt. „Life style modulations and fitness of the brain”

Szanowni Studenci!

Serdecznie zapraszamy Was na pierwszy wykład wybitnego naukowca, biotechnologa i pedagoga, Absolwenta naszej Uczelni – prof. Michała Toborka,  zatrudnionego w University of Miami na zaszczytnym stanowisku Leonard M. Miller Professor of Biochemistry and Molecular Biology!

W wykładzie pt. „Life style modulations and fitness of the brain” Pan Profesor przedstawi niezwykle ciekawą tematykę wpływu czynników środowiskowych oraz biologicznych na kondycję mózgu.

W wykładzie może wziąć udział każdy zainteresowany student, wystarczy w dniu 20 maja o godzinie 16:00 zalogować się na platformie ZOOM pod adresem: https://zoom.us/j/93684861808?pwd=aWFHNXNFV0YxNGxiOSsrL2xuZG9aZz09.

Wykład jest pierwszym z serii zajęć prowadzonych przez Pana Profesora w ramach projektu „Zwiększenie potencjału naukowo-dydaktycznego Katedry Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM” współfinansowanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w programie „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki”. Głównym założeniem programu jest wsparcie szkół wyższych z terenu Górnego Śląska i Zagłębia w działaniach mających na celu uatrakcyjnienie ich oferty naukowej i dydaktycznej oraz przekonanie uczniów szkół średnich do wyboru śląskich i zagłębiowskich uczelni do kontynuowania nauki.

Więcej informacji na temat planowanych wykładów, projektu oraz prowadzącego zajęcia można znaleźć na stronie Katedry i Zakładu Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM w zakładce „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki”: http://biochemzab.sum.edu.pl/?r=site/art&id=51.