Komunikat Dziekana WNoZB

Komunikat z dnia 19.05.2021 r.
w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych
w Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

w związku z licznymi zapytaniami studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu SUM w Katowicach, dotyczącymi dopuszczalnych form realizacji studenckich praktyk zawodowych, informuję, że zgodnie z obowiązującymi komunikatami JM Rektora dopuszcza się odbywanie praktyk wyłącznie w formie stacjonarnej.

Niedopuszczalna jest realizacja praktyk z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Z wyrazami szacunku,
dr hab. n. med. Sebastian Grosicki, prof. SUM

Dziekan
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach