coronavirus

Komunikat Nr 1/2021 Kanclerza Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

KOMUNIKAT Nr 1/2021
Kanclerza

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
z dnia 01.06.2021 r.

W sprawie zasad korzystania z Domów Studenckich (DS) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku akademickim 2020/2021 oraz pobytu w okresie wakacyjnym  w związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiczną.

  1. Osoby zakwaterowane w DS mogą przebywać na terenie akademików należących do tego samego Zespołu Domów Studenta.
  1. Wykwaterowanie i odbiór rzeczy osobistych z DS odbywa się w terminie do 30.06. br., zgodnie z zapisami § 32 ust. 1 pkt 5 „Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów SUM”, po uprzednim ustaleniu terminu z Kierownikiem Domu Studenta:
  1. Za zgodą Kierownika DS istnieje możliwość współudziału osób trzecich podczas wykwaterowywania się studenta z DS i odbieraniu przez niego rzeczy osobistych, przy zachowaniu obowiązujących na terenie DS zasad reżimu sanitarnego (m.in. noszenie maseczek, przestrzeganie dystansu, ograniczenia liczby osób w pomieszczeniach).
  1. Domy studenckie, zgodnie z § 14 Regulaminu DS mogą być wykorzystywane w okresie wakacyjnym jako baza noclegowa, a kwaterunek odbywa się na zasadach obowiązujących w roku akademickim 2020/2021, czyli jeden pokój dla jednej osoby z wyłączeniem osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

Kanclerz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Ireneusz Ryszkiel

[Przesłano przez: Aleksandra Soja]