Przedmioty wiodące w roku akademickim 2021/2022 – kierunek lekarski, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Przedmioty, które nie mogą być powtarzane w ramach wpisu warunkowego w roku akademickim 2021/2022

Lista przedmiotów wiodących (zgodnie z § 18 ust. 11 Regulaminu Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach), zatwierdzona przez Dziekana Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu oraz Dziekana Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach oraz pozytywnie zaopiniowana przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego WNMZ

rok I
Anatomia;
Histologia, cytofizjologia i embriologia;

rok II
Biochemia z elementami chemii;
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej;
Symulacyjna propedeutyka umiejętności klinicznych;

rok III
Patofizjologia;
Mikrobiologia;
Farmakologia i toksykologia;

rok IV
Patologia;
Neurologia;
Diagnostyka obrazowa;

rok V
Anestezjologia i intensywna terapia;

Ponadto, warunkowy wpis nie może być udzielony z przedmiotów kontynuowanych w następnym roku studiów zgodnie z Regulaminem studiów w SUM (§ 18 ust. 1 c).