Przedmioty wiodące w roku akademickim 2021/2022 – kierunek lekarsko-dentystyczny

Przedmioty, które nie mogą być powtarzane w ramach wpisu warunkowego w roku akademickim 2021/2022

Lista przedmiotów wiodących dla kierunku lekarsko-dentystycznego (zgodnie z § 18 ust. 11 Regulaminu Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach), pozytywnie zaopiniowana przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego WNMZ

I rok
Anatomia człowieka

II rok
Fizjologia człowieka
Mikrobiologia i immunologia
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna
Endodoncja przedkliniczna

III rok
Farmakologia

IV rok
Radiologia stomatologiczna

Ponadto, warunkowy wpis nie może być udzielony z przedmiotów kontynuowanych w następnym roku studiów zgodnie z Regulaminem studiów w SUM (§ 18 ust. 1 c).