Przedmioty wiodące w roku akademickim 2021/2022 – kierunek Ratownictwo medyczne

Przedmioty, które nie mogą być powtarzane w ramach wpisu warunkowego w roku akademickim 2021/2022

Lista przedmiotów wiodących dla kierunku ratownictwo medyczne (zgodnie z § 18 ust. 11 Regulaminu Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach), pozytywnie zaopiniowana przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego WNMZ

I rok
Anatomia
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej
Pierwsza pomoc i kwalifikowana pierwsza pomoc
Symulacyjna propedeutyka umiejętności klinicznych
Farmakologia i toksykologia

II rok
Neurologia
Choroby zakaźne i tropikalne
Kardiologia

Ponadto, warunkowy wpis nie może być udzielony z przedmiotów kontynuowanych w następnym roku studiów zgodnie z Regulaminem studiów w SUM (§ 18 ust. 1 c).