herb SUM

Przedmioty wiodące w roku akademickim 2021/2022

Przedmioty wiodące w roku akademickim 2021/2022

Lista przedmiotów wiodących, które nie będą możliwe do powtarzania w ramach wpisu warunkowego

zdrowie publiczne I stopnia:

I rok: epidemiologia, podstawy zdrowia publicznego

zdrowie publiczne II stopnia:

I rok: współczesne problemy środowiska naturalnego, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

zarządzanie ryzykiem zdrowotnym I stopnia:

I rok: procedury w medycynie, modyfikowalne czynniki ryzyka zdrowia

II rok: bezpieczeństwo środowiskowe, ryzyko zdrowotne

zarządzanie ryzykiem zdrowotnym II stopnia:

I rok: profilaktyka zdrowotna, infrastruktura informatyczna w ochronie zdrowia

dietetyka I stopnia:

I rok: pracownia żywienia i dietetyki, podstawy żywienia człowieka

II rok: technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo, analiza i ocena jakości żywności

dietetyka II stopnia:

I rok: edukacja i poradnictwo żywieniowe, żywienie kliniczne

Ponadto, warunkowy wpis nie może być udzielony z przedmiotów kontynuowanych w następnym roku studiów zgodnie z Regulaminem studiów w SUM (§ 18 ust. 1 c).