logo Uniwersytetu SUM

Praktyki zawodowe w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie

UWAGA STUDENCI!!!

Informujemy, iż została zawarta kolejna Umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, pomiędzy:

Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Pawła II
w Bełchatowie, z siedzibą przy ul. Czaplinieckiej 123, 97-400 Bełchatów.

Umowa została zawarta na czas określony do 30 września 2021 r. z możliwością przedłużenia.

Jednocześnie przypominamy, że podstawą odbycia praktyk jest wydane przez poszczególne Wydziały Uniwersytetu i zaakceptowane przez jednostki przyjmujące na praktykę, skierowanie studenta na praktykę, zawierające proponowany termin jej realizacji oraz program praktyk.