logo Uniwersytetu SUM

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DLA STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKIEGO

Informujemy, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendiów przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim. Wnioski będzie można składać w okresie od 1 września br. do 15 października br.

Oferta skierowana jest dla studentów IV, V lub VI roku studiów, kształcących się na kierunku lekarskim, którzy jednocześnie:

– nie powtarzają roku, na który ubiegają się o przyznanie stypendium,

– osiągnęli średnią ocen w ostatnim roku akademickim nie niższą niż 3,75,

– nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiegają się
o przyznanie stypendium,

– zobowiążą się do zrealizowania stażu podyplomowego na terenie Województwa Świętokrzyskiego, a następnie osiedlenia się na terenie Województwa Świętokrzyskiego i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczony pełnymi latami,

– zobowiążą się do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie.

Szczegółowe informacje oraz druki znajdują się na stronie internetowej http://bip.sejmik.kielce.pl/976-stypendia-lekarskie/9608-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-studentom-ksztalcacym-sie-na-kierunku-lekarskim.html