egzamin

Egzamin komisyjny – Biochemia

Szanowni Państwo,
Egzamin komisyjny – Biochemia

EGZAMIN KOMISYJNY z przedmiotu: Biochemia, dla studentów II roku, kierunku farmacja odbędzie się w dniu 20.09.2021 r. o godz. 9:00

Egzamin zostanie przeprowadzony w formie ustnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Dziekanat
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM

monety i finanse

Przypomnienie o obowiązkowej opłacie za legitymację

Szanowni Państwo,

w związku z przyjęciem Państwa na pierwszy rok studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, uprzejmie przypominamy o obowiązku dokonania opłaty za legitymację w wysokości 22 zł (dwadzieścia dwa złote 00/100) w nieprzekraczalnym terminie do 20 września oraz przesłania potwierdzenia wpłaty odpowiednio na podany poniżej adres mailowy:.

Numer konta bankowego, na który należy dokonać opłaty za legitymację studencką:
ING Bank Śląski S.A. PL 02 1050 1214 1000 0008 0000 1364 z dopiskiem Wydział Nauk Farmaceutycznych

Pracownicy Dziekanatu
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM