egzamin

Egzamin komisyjny – Biochemia

Szanowni Państwo,
Egzamin komisyjny – Biochemia

EGZAMIN KOMISYJNY z przedmiotu: Biochemia, dla studentów II roku, kierunku farmacja odbędzie się w dniu 20.09.2021 r. o godz. 9:00

Egzamin zostanie przeprowadzony w formie ustnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Dziekanat
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM