monety i finanse

Przypomnienie o obowiązkowej opłacie za legitymację

Szanowni Państwo,

w związku z przyjęciem Państwa na pierwszy rok studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, uprzejmie przypominamy o obowiązku dokonania opłaty za legitymację w wysokości 22 zł (dwadzieścia dwa złote 00/100) w nieprzekraczalnym terminie do 20 września oraz przesłania potwierdzenia wpłaty odpowiednio na podany poniżej adres mailowy:.

Numer konta bankowego, na który należy dokonać opłaty za legitymację studencką:
ING Bank Śląski S.A. PL 02 1050 1214 1000 0008 0000 1364 z dopiskiem Wydział Nauk Farmaceutycznych

Pracownicy Dziekanatu
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM