słoik z monetami, u góry słoika nałożony biret.

Stypendia dla kierunków medycznych: Miasto Częstochowa- Uwaga!Termin składania wniosków do 30 września 2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM

DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH

Informujemy, że Urząd  Miasta Częstochowa ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiego. Wnioski można składać do 30 września 2021 r.

Oferta skierowana jest dla studentów VI roku studiów kształcących się na kierunku lekarskim, którzy zobowiążą się do przepracowania co najmniej 3 lat po zakończeniu studiów (rozpoczynając nie później niż w ciągu 18 miesięcy) w publicznym podmiocie leczniczym, którego organem założycielskim jest Gmina Częstochowa.

Stypendium w wysokości 2.000 zł miesięcznie na okres 9 miesięcy  przyznawane jest w trakcie trwania studiów studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • zaliczy w terminie przedostatni rok studiów,
  • będzie mieć wpis  na kolejny rok akademicki i uzyska średnią ocen co najmniej 3,5
  • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
  • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie, urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,

Wnioski wraz z kompletem dokumentów można złożyć osobiście lub przesłać pocztą do 30 września 2021 r. na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, z dopiskiem „Częstochowa dla Medyków”.

Szczegółowe informacje i pliki do pobrania dla przyszłych lekarzy i lekarek dostępne są:

https://www.czestochowa.pl/page_id=1000679

https://bip.czestochowa.pl/uchwaly/szukaj?keyword=lekarski&number=&creator=&basedOn=&year=2019&month=&voivodshipsJournal=&status_id