logo Uniwersytetu SUM

UWAGA! STUDENCI I ROKU KIERUNKU Dietetyka I stopnia studia stacjonarne Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

UWAGA!
STUDENCI I ROKU KIERUNKU
Dietetyka I stopnia studia stacjonarne
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 

Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza na spotkanie organizacyjne w dniu 01.10.2021 r. które odbędzie się według poniższego harmonogramu grup seminaryjnych:

  • GS 01, GS 02 – 08:30
  • GS 03, GS 04 – 09:30
  • GS 05, GS 06 – 10:30

Spotkania organizacyjne odbędą się w sali 29 II piętro Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18

Prosimy o wcześniejsze przybycie, obecność obowiązkowa.

Ze względu na sytuację epidemiczną, prosimy o przybycie w maseczkach, dezynfekcję rąk przy wejściu do budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu oraz zachowanie dystansu.

Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. o zdr. Grzegorz Dziubanek, prof. SUM

 

 

komunikat

UWAGA! STUDENCI I ROKU WSZYSTKICH KIERUNKÓW Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

w sprawie: spotkania organizacyjnego studentów I roku kierunków prowadzonych przez Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Komunikat Nr 9/2021
Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych
w Sosnowcu z dnia 16.09.2021 r.

UWAGA

STUDENCI I ROKU WSZYSTKICH KIERUNKÓW
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza na spotkanie organizacyjne w dniu 01.10.2021 r. studentów I roku kierunków: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia I i II stopnia, biotechnologia medyczna I i II stopnia, które odbędzie się według poniższego harmonogramu:

  • FARMACJA – Nazwiska od A – Ł – godzina 8:30 , Nazwiska od M- Ż – godzina 10:00
  • ANALITYKA MEDYCZNA – godzina 11:30
  • KOSMETOLOGIA I stopnia oraz BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA I stopnia – godzina 13:00
  • KOSMETOLOGIA II stopnia oraz BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA II stopnia – godzina 14:30

Spotkania organizacyjne odbędą się w Auli Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu przy ul. Jedności 8 w Sosnowcu, Kampus C.

Prosimy o wcześniejsze przybycie, obecność obowiązkowa.

Ze względu na sytuację epidemiczną, prosimy o przybycie w maseczkach, dezynfekcję rąk przy wejściu do budynku Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu oraz zachowanie dystansu.

Jednocześnie informujemy, że obowiązkowe szkolenie BHP odbędzie się w formie e-learningowej w okresie od 01.10-31.10. 2021 r.

Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. med. Robert Wojtyczka