Stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim oraz pielęgniarstwo lub położnictwo

Komunikat w sprawie możliwości ubiegania się o „Stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim oraz pielęgniarstwo lub położnictwo”

Informujemy, że Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mają możliwość ubiegania się o „Stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim oraz pielęgniarstwo lub położnictwo”.

Zasady przyznawania stypendiów przez Marszałek Województwa Lubuskiego określa:

  • Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego nr 212/2902/2021 z dnia 5 października 2021 r

https://files.lubuskie.pl/sites/1/cms/szablony/283/pliki/skan_uchwaly_nr_133_1787_20_z_15092020.pdf
https://files.lubuskie.pl/sites/1/cms/szablony/283/pliki/skan_uchwaly_nr_133_1788_20_z_dnia_15092020.pdf

Jednocześnie wszelkie informacje nt. ww. stypendiów znajdują się na stronie internetowej województwa lubuskiego pod linkiem: https://lubuskie.pl/cms/283/stypendia_dla_studentow_studiow_medycznych

Wniosek należy składać bezpośrednio do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województw Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w terminie od 5 października 2021r do 31 października 2021 r

Zarząd Województwa Lubuskiego  zwraca szczególną uwagę na obowiązek starannego wypełnienia wniosku i załączenia kompletu wymaganych załączników, określonych w w/w.