herb SUM

Komunikat w sprawie możliwości ubiegania się o „Stypendium powiatu Tomaszowa Lubelskiego dla studentów IV, V lub VI roku kształcących się na kierunku lekarskim”

Informujemy, że Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mają możliwość ubiegania się o „Stypendium Zarządu powiatu Tomaszowa Lubelskiego  dla studentów IV, V lub VI roku kształcących się na kierunku lekarskim”

Zasady przyznawania stypendiów przez Zarząd powiatu Tomaszowa lubelskiego  określa:

Jednocześnie wszelkie informacje nt. ww. stypendiów znajdują się na stronie internetowej województwa lubuskiego pod linkiem: https://sptomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=223&p1=szczegoly&p2=77288

Wniosek należy składać bezpośrednio do Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim  przy ul. Lwowska 68 22 – 600 Tomaszów Lubelski lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki nadawczej ePUAP  w terminie od 15 października 2021r do 26 października 2021 r

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim   zwraca szczególną uwagę na obowiązek starannego wypełnienia wniosku i załączenia kompletu wymaganych załączników, określonych w w/w.