logo SUM

Komunikat w spawie możliwości ubiegania się o „Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2021/2022”

W nawiązaniu do Komunikatu z dnia 07 października 2021 r. w spawie możliwości ubiegania się o „Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2021/2022”, uprzejmie  informujemy, iż przedmiotowe Wnioski należy składać w wersji elektronicznej (edytowalnej) w terminie do dnia 04 listopada 2021 r. na adres:

Do Wniosku każdy Student dołącza oświadczenie (osobny plik w PDF-scan) potwierdzające, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.