logo SUM

Stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe / sportowe na rok akademicki 2021/2022

Szanowni Studenci!

W nawiązaniu do komunikatu w sprawie możliwości ubiegania się o „Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2021/2022” uprzejmie informuję, iż Studenci zainteresowani ww. stypendium powinni wysłać wniosek w formie elektronicznej (edytowalnej) wraz z oświadczeniem (osobny plik w PDF) w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 05.11.2021r. na adres Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu .