herb SUM

Komunikat w sprawie wsparcia finansowego dla studentów – informator Ministra Edukacji i Nauki

Studenci!
zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki skierowaną do studentów, dotyczącą możliwości ubiegania się na studiach o wsparcie finansowe, w ramach bezzwrotnych świadczeń, w formie stypendiów i zapomóg finansowanych z budżetu państwa oraz kredytów studenckich z dopłatami do oprocentowania (w załączeniu).

Załączniki:
Broszura – wsparcie finansowe dla studentów – informator

herb SUM

Komunikat w sprawie możliwości ubiegania się o „Stypendium powiatu Tomaszowa Lubelskiego dla studentów IV, V lub VI roku kształcących się na kierunku lekarskim”

Informujemy, że Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mają możliwość ubiegania się o „Stypendium Zarządu powiatu Tomaszowa Lubelskiego  dla studentów IV, V lub VI roku kształcących się na kierunku lekarskim”

Zasady przyznawania stypendiów przez Zarząd powiatu Tomaszowa lubelskiego  określa:

Jednocześnie wszelkie informacje nt. ww. stypendiów znajdują się na stronie internetowej województwa lubuskiego pod linkiem: https://sptomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=223&p1=szczegoly&p2=77288

Wniosek należy składać bezpośrednio do Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim  przy ul. Lwowska 68 22 – 600 Tomaszów Lubelski lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki nadawczej ePUAP  w terminie od 15 października 2021r do 26 października 2021 r

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim   zwraca szczególną uwagę na obowiązek starannego wypełnienia wniosku i załączenia kompletu wymaganych załączników, określonych w w/w.

Program stypendialny

Program stypendialny Free State of Bavaria na rok akademicki 2022/2023

Szanowni Studenci,

w imieniu Pani Prof. dr hab. n. med. Alicji Grzanki, Dziekana WNMZ oraz w związku z informacją przekazaną przez Pana Prof. dr hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego, JM Rektora SUM, uprzejmie informuję, że do Uczelni wpłynęło zaproszenie Bavarian Academic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe do programu stypendialnego Free State of Bavaria na rok akademicki 2022/2023, obejmującego dofinansowanie studiów podyplomowych (także studiów II stopnia) oraz studiów doktoranckich dla absolwentów m.in. z Polski.
Termin rejestracji upływa dnia 1 grudnia 2021 r. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem www.bayhost.de albo drogą elektroniczną: .

dr inż. Dagmara Dołęga
Kierownik Dziekanatu WNMZ

logo "Lubuskie warte zachodu"

Stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim oraz pielęgniarstwo lub położnictwo

Komunikat w sprawie możliwości ubiegania się o „Stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim oraz pielęgniarstwo lub położnictwo”

Informujemy, że Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mają możliwość ubiegania się o „Stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim oraz pielęgniarstwo lub położnictwo”.

Zasady przyznawania stypendiów przez Marszałek Województwa Lubuskiego określa:

  • Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego nr 212/2902/2021 z dnia 5 października 2021 r

https://files.lubuskie.pl/sites/1/cms/szablony/283/pliki/skan_uchwaly_nr_133_1787_20_z_15092020.pdf
https://files.lubuskie.pl/sites/1/cms/szablony/283/pliki/skan_uchwaly_nr_133_1788_20_z_dnia_15092020.pdf

Jednocześnie wszelkie informacje nt. ww. stypendiów znajdują się na stronie internetowej województwa lubuskiego pod linkiem: https://lubuskie.pl/cms/283/stypendia_dla_studentow_studiow_medycznych

Wniosek należy składać bezpośrednio do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województw Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w terminie od 5 października 2021r do 31 października 2021 r

Zarząd Województwa Lubuskiego  zwraca szczególną uwagę na obowiązek starannego wypełnienia wniosku i załączenia kompletu wymaganych załączników, określonych w w/w.

 

herb SUM

Komunikat w sprawie możliwości ubiegania się o „Stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim oraz pielęgniarstwo lub położnictwo”

Informujemy, że Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mają możliwość ubiegania się o „Stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim oraz pielęgniarstwo lub położnictwo”.

Zasady przyznawania stypendiów przez Marszałek Województwa Lubuskiego określa:

Jednocześnie wszelkie informacje nt. ww. stypendiów znajdują się na stronie internetowej województwa lubuskiego pod linkiem:
https://lubuskie.pl/cms/283/stypendia_dla_studentow_studiow_medycznych

Wniosek należy składać bezpośrednio do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województw Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w terminie od 5 października 2021r do 31 października 2021 r

Zarząd Województwa Lubuskiego  zwraca szczególną uwagę na obowiązek starannego wypełnienia wniosku i załączenia kompletu wymaganych załączników, określonych w w/w.