logo Uniwersytetu SUM

Warsztaty dla studentów kierunku lekarskiego

Stowarzyszenie Śląskie Hospicjum Perinatalne organizuje warsztaty
pn. „Rozmawiać i być zrozumianym. Przekazywać złe informacje i nie ranić”
dla studentów i studentek kierunku lekarskiego.

 

Termin warsztatu: 10 grudnia 2021 r., godzina 08:45

Miejsce: siedziba Stowarzyszenia Śląskie Hospicjum Perinatalne, Katowice (Nikiszowiec), ul. Św. Anny 10/2

Liczba studentów: 10 osób

Czas trwania warsztatu: 4 h

Warsztat ma charakter nieodpłatny.

Osoby chętne do wzięcia udziału w ww. przedsięwzięciu proszone są o informację mailową na adres:

 

Szczegółowy program (pdf).