logo Uniwersytetu SUM

XII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU STUDENT- WYNALAZCA

Informujemy, że do 25 stycznia 2022 r. trwa nabór zgłoszeń do Ogólnopolskiego Konkursu Student- Wynalazca 2021/2022, którego organizatorem jest Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.

Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Organizatorzy oczekują również na zgłoszenia wynikające ze współpracy międzynarodowej, w której współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie – The International Exhibiton of Inventions of Geneva w 2022 roku. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. Ponadto laureaci
i wyróżnieni w Konkursie zaprezentują swoje rozwiązania na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://tu.kielce.pl/xii-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-student-wynalazca/