logo SUM

KOMUNIKAT NR 2 Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 15.03.2023 r.

KOMUNIKAT Nr 2 z dnia  15.03.2023 r. dla studentów VI roku kierunku FARMACJA  Wydziału  Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

W związku ze zbliżającym się terminem ukończenia sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w aptece, uprzejmie informuję o obowiązku dopełnienia formalności w Dziekanacie Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM po zrealizowaniu przedmiotowej praktyki zawodowej, tj. złożenia niżej wskazanych dokumentów:

  • Uzupełnionego i opatrzonego pieczątką imienną i podpisem Kierownika Apteki oraz Opiekuna z ramienia Apteki (część I, III) Dziennika Praktyki Zawodowej w Aptece, zawierającego opinię Opiekuna z ramienia Apteki (wpisana na ostatniej pustej stronie Dziennika Praktyki) oraz opinię Opiekuna dydaktycznego z ramienia Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM (odrębna kartka wszyta do ostatniej strony Dziennika Praktyki),
  • uzupełnionej Ankiety Absolwenta.

Jednocześnie, uprzejmie proszę o dopełnienie formalności wobec Opiekuna dydaktycznego z ramienia Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu poprzez dostarczenie kompletu dokumentów, tj.

– Ankiety oceny praktyki zawodowej (wypełnia Student WNF w Sosnowcu),

– Ankiety oceny praktykanta realizującego praktykę (wypełnia Opiekun praktyki z Apteki),

– Miesięcznych harmonogramów praktyki zawodowej w Aptece (powinny być składane na bieżąco przed rozpoczęciem każdego miesiąca praktyki do Opiekuna dydaktycznego).

Zaświadczenia o ukończeniu Studiów

Studenci kończący sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece wraz z końcem marca 2023, którzy dopełnią formalności w Dziekanacie Wydziału w dniu 03.04.2023 r. (w godzinach 8:30-18:00), zaświadczenia o ukończeniu studiów wydawane będą w dniu 6 kwietnia 2023 r. (8:00 – 15:30).

Dopełnienie formalności w Dziekanacie Wydziału w późniejszym terminie, skutkować będzie wydaniem zaświadczenia o ukończeniu studiów odpowiednio później.

Dyplomatorium

Uroczyste Dyplomatorium odbędzie się w dniu 15.04.2023 r. o godz. 10:00 w Auli Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu). Warunkiem odbioru dyplomu będzie zwrot legitymacji studenckiej lub złożenie oświadczenia o jej zagubieniu/zaginięciu oraz pisemne potwierdzenie odbioru dyplomu (do wypełnienia na miejscu w Dziekanacie Wydziału).

Pliki do pobrania:

Dr n. med. Robert Kubina
Prodziekan ds. Studenckich

Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach