plakat Mistrzostw Polski AZS

Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS w boccia

Informujemy, że od 27.04.2023 r. od godz. 12:00 rusza nabór do Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS w boccia, które odbędą się w murach Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniach 26-28 maja.

O zakwalifikowaniu do udziału w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń.

Chęć udziału w Integracyjnych Mistrzostwach Polski AZS może zgłosić każda pełnoletnia osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów. Zasady uczestnictwa można znaleźć w regulaminie ogólnym IMP AZS.

Dla zakwalifikowanych uczestników, organizator pokrywa koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem zawodników.

Więcej informacji i zgłoszenia dostępne na stronie internetowej projektu: www.imp.azs.pl oraz FB: www.facebook.com/IMPAZS.

plakat 5th Central European Biomedical Congress (CEBC)

Kolejna umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych – SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej.

plakat 5th Central European Biomedical Congress (CEBC)

Kolejna umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych – SP ZOZ Szpital Powiatowy w Zawierciu.

plakat 5th Central European Biomedical Congress (CEBC)

Kolejna umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych – SP ZOZ Szpital Powiatowy w Chrzanowie.

plakat 5th Central European Biomedical Congress (CEBC)

5th Central European Biomedical Congress (CEBC)